ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ ಧುರೀಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ 1919 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಧುರೀಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಯಾಜಿ 1919 ಕನ್ನಡ
ದಿ ಕೆನರಾ ಲೀಡರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕುಮಟಾ 1920 ಕನ್ನಡ/ ‌ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ 1921 ಕನ್ನಡ
ಕೊಡಗು ದೈನಿಕ ದೈನಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ 1921/1975 ಕನ್ನಡ
ನವಯುಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ. ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ / ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ 1922 ಕನ್ನಡ
ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿರುಮಲತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ & ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಿರುಮಲತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ 1922 ಕನ್ನಡ
ಸಧರ್ಮ ಪ್ರಭ ಮಾಸಿಕ ಉಜೈನಿ / ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಉಜೈನಿ ಜಗ್ದಗುರು ಸಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಜ್ಞಾನಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಎಸ್.ಬಿ. ಸಿದ್ದಪಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ 1923 ಕನ್ನಡ