ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಜನ ಜಿವಾಲಾ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿ ಎಂ ಏಳುಕೋಟ 1948 ಕನ್ನಡ
ಸಿಂಹವಾಣಿ ದೈನಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲನ್ 1948 ಕನ್ನಡ
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್. ವಿ. ವರದರಾಜನ್ ಹೆಚ್. ವಿ. ವರದರಾಜನ್ 1948 ಕನ್ನಡ
ಸಿಂಹವಾಣಿ ದೈನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲನ್ 1948 ಕನ್ನಡ
ವಿಕ್ರಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ ಎ ಗೋಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕೆ 1948 ಕನ್ನಡ
ಅಂಕುಶ್ ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ/ ಮರೆವಾಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ ಹುರುಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ ಹುರುಳಿ 1948 ಕನ್ನಡ
ಸಾವಧಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಧಾರವಾಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುರಘಾಮಠ 1948 ಕನ್ನಡ
ಅರುಣ ದೈನಿಕ ಮೈಸೂರು ಕೆ ರಾಮಣ್ಣ/ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 1948 ಕನ್ನಡ