ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ 1843/1844 ಕನ್ನಡ
ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್/ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ 1844 ಕನ್ನಡ
ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಗೆಜೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1858 ಕನ್ನಡ/ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಕನ್ನಡ ‌ಜ್ಞಾನ ಬೋದಕವು ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆನರಾ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ ಕಾಟಿ 1861 ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಸಿಕ sc ಧಾರವಾಡ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ 1861 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಮಂಜರಿ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ 1875 ಕನ್ನಡ
ಕವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೆ. ಎನ್ . ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1887 ಕನ್ನಡ
ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ/ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ 1887 ಕನ್ನಡ