ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ ‌ಜ್ಞಾನ ಬೋದಕವು ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆನರಾ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ ಕಾಟಿ 1861 ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಸಿಕ sc ಧಾರವಾಡ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ ಕೆ. ಜಿ. ಕುರ್ತಕೋಟ 1861 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಮಂಜರಿ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ ಬಿಕಾಜಿ ಹರಿ ಸಾವಂತ್ 1875 ಕನ್ನಡ
ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ/ಮಾಸಿಕ ಧಾರವಾಡ 1887 ಕನ್ನಡ
ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಮಾಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಟಿ. ಎನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 1895 ಕನ್ನಡ
ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ 1896 ಕನ್ನಡ
ಶ್ರೀ ಜೈನ ವಿಜಯ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಚೌಗುಲೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಚೌಗುಲೆ 1905 ಕನ್ನಡ
ವಿವೇಕೋದಯ ಮಾಸಿಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ್ಣ 1905 ಕನ್ನಡ/ ಇಂಗ್ಲೀಷ್