ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್/ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ 1844 ಕನ್ನಡ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಕೋಟ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಯ್ಯ 1932 ಕನ್ನಡ
ಸಾವಧಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಧಾರವಾಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುರಘಾಮಠ 1948 ಕನ್ನಡ
ಭೂದಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಮನ ಅನಂಥ ಹೊದಿಕೆ ವಾಮನ ಅನಂಥ ಹೊದಿಕೆ 1955 ಕನ್ನಡ
ಭೂದಾನ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂದೇಶ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಲ ಪಿ ವಿಕ್ಟರಿ ರಾವ್ 1955 ಕನ್ನಡ
ಭೂದಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಶಿರಸಿ ವಾಮನ ಅನಂಥ ಹೊದಿಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವೆ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವಾಮನ ಅನಂಥ ಹೊದಿಕೆ 1955 ಕನ್ನಡ
ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್. ಎಚ್. ಶಶಿಭೂಷಣ ಎನ್. ಎಚ್. ಶಶಿಭೂಷಣ 1957 ಕನ್ನಡ
ರಂಜನಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎನ್ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕುಮಾರ ವಿ ಎಂಕಣ್ಣ 1961 ಕನ್ನಡ