ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ
ಸಾದ್ವಿ ದೈನಿಕ ಮೈಸೂರು ಸಿ. ಮಹೇಶ್ವರನ್ ತಾತಯ್ಯ / ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯ / ಸಿ. ಮಹೇಶ್ವರನ್ 1899 ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಾಕೃತ್ ದೈನಿಕ ಮೈಸೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹಿರುಲ್ ಹಕ್ /ಬಿ ಬಾಲಯ್ಯ 1915 ಕನ್ನಡ/ ‌ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಕನ್ನಡಾವೃತ ದೈನಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಾನಭಾಗ್ 1916 ಕನ್ನಡ
ಸತ್ಯವಾದಿ ದೈನಿಕ ಮೈಸೂರು ಶಾನಭಾಗ್ ಎಂ.ಎಸ್ . ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಎಂ.ಎ. ಸುಬ್ಬ ರಾವ್ / ಎಂ.ಎಸ್ . ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 1916 ಕನ್ನಡ
ಕೊಡಗು ದೈನಿಕ ದೈನಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ. ಯು. ಕಲ್ಲಪ್ಪ 1921/1975 ಕನ್ನಡ
ತಾಯಿ ನಾಡು ದೈನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರುಮಾಲೆ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ 1927 ಕನ್ನಡ
ತರುಣ್ ಭಾರತ್ ದೈನಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ಟಾಕೋರ್ ಬಾಬು ರಾವ್ ಟಾಕೋರ್ 1928 ಹಿಂದಿ
ನವಜೀವನ ದೈನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೆಸ್ ಸಿ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 1929 ಕನ್ನಡ