ಹೆಸರು ಆವರ್ತಕತೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಷ
Bayalu ಉಡುಪಿ Sudhakara Bannaje Sudhakara Bannaje 1982
Rural Bulletin ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಡುಪಿ 1982
Sulagna ಮಾಸಿಕ Kukkikatte/ಉಡುಪಿ Vivaha Vichara Seva Vinimaya Kendra K Bhoja Rao 1982
Udupex ಉಡುಪಿ Udupi Philatalic Assocciation 1982
Asha Jyothi ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉಡುಪಿ / Karkala Deepak Publication M A Padmanabha Hebre/ K M G Husain 1983
Suguna Maala ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ M S Govindacharya 1986
Chandrakanthi ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ / ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ Prathibha Prakashana Y M Rao 1987
Chandrakanthi ಮಾಸಿಕ ಉಡುಪಿ Pratibha Prakashana Y M Rao 1987